Våre arbeidsområder

 • Asfaltarbeider
 • Anleggsgartnerarbeider
 • Vinter-/sommervedlikehold
 • Utleie av annleggs- og jordbruksmaskiner
 • VA-anlegg
 • Fjellarbeid
 • Masseforflytning/transport
 • Fundamentering
 • Tomteutgraving
 • Fiberploging og blåsing
 • Bergsprening
 • Betongarbeider
 • Veibygging
 • Salg av grus, sand, pukk og jord
 • Salg av rør og rørdeler VA
 •  Kabel-/linjearbeid
 • GPS-oppmåling
 

Vi samarbeid med Midnoco AS, OneCo AS (Relacom), Br. Hals, NTE Nett, HeliTeknikk AS, Eltel AS, Leka kommue,
Mesta, Leka Vassverk SA, Veidekke AS, Skeiebygg AS, Vitec AS og Norbolig AS