For perioden 2012-2014

Samt 2014-2015

Ny avtale for perioden 2016-2018 er tegnet