Våre referanser/samarbeidspartnere:

Midnoco, Relacom, Br. Hals, NTE Nett, Leka kommue, Statens Naturoppsyn, Skeisnesset beitelag, Mesta, Leka Vassverk, Veidekke, Skeiebygg og Norbolig

 

 

For perioden 2012-2014

Samt 2014-2015

Ny avtale for perioden 2016-2018 er tegnet

 

Våre arbeidsområder

 • Asfaltarbeider
 • Anleggsgartnerarbeider
 • Vinter-/sommervedlikehold
 • Utleie av annleggs- og jordbruksmaskiner
 • VA-anlegg
 • Fjellarbeid
 • Masseforflytning/transport
 • Fundamentering
 • Tomteutgraving
 • Fiberploging og blåsing
 • Bergsprening
 • Betongarbeider
 • Veibygging
 • Salg av grus, sand, pukk og jord
 • Salg av rør og rørdeler VA
 •  Kabel-/linjearbeid
 • GPS-oppmåling
 

Vi samarbeid med Midnoco AS, OneCo AS (Relacom), Br. Hals, NTE Nett, HeliTeknikk AS, Eltel AS, Leka kommue,
Mesta, Leka Vassverk SA, Veidekke AS, Skeiebygg AS, Vitec AS og Norbolig AS

Prosjektbeskrivelse: